One comment

  1. Sabun büyüsü kara büyü grubunda yer alır. Bu büyü ile büyünün öznesi olan kişi psikolojik ve fiziksel olarak hedef alınır. Ona her anlamda rahatsızlık verme hissiyatı amaçlanır. Bu büyü aşama aşama oluşan bir büyüdür. İlk aşamada kişinin psikolojik olarak delirmesi, akıl sağlığını yitirmesi amaçlanır. İkinci aşamasında ise büyü yapılan kişinin fiziksel bir etki görüp hastalanarak, yataklara düşmesi, elden ayaktan düşmesi hedeflenir. Sabun büyüsünü diğer büyülerden ayıran en önemli özelliği, büyü bozdurulsa bile çok fazla bir anlam ifade etmez. Çünkü sonucunda kalıcı hasarlar olabilir. sabun büyüsü yapım aşamasında da büyünün yapılacağı kişiye dair bilgiler alınmalıdır. Kişinin adı, doğum tarihi, anne adı ve kişiye ait fotoğraf gerekir. Bunların yanında özel bitkilerden elde edilen, özel yapım sabun da bu büyünün önemli bir parçasıdır. Sabun büyüsü ortalama bir hafta sonra etkisi görülen bir büyüdür. On dört gün içinde kişinin psikolojisi çökertilir ise ardından fiziksel olarak da yatağa düşmesi sağlanır. Bu aşamaya geçince kişi tamamen yatağa düşer ve başkasına muhtaç konumuna gelir.Sabun büyüsü sonucunda kişi dış dünya ile irtibatını keser. Halüsinasyon görmeye başlar, kabuslar buna eşlik eder. Ve yemeden içmeden kesilir. Bu açlık ve sefil hâl artık kişide yavaş yavaş fiziksel olarak olumsuz etki etmeye başlar. Fiziksel çöküş aşaması gerçekleşir.

快來留言唷~